Kiên Giang: Đoàn viên hiến trên 500 đơn vị máu cứu người mùa dịch COVID-19

Lên top