Kiên Giang: Công nhân lao động thi đua bằng nhiều công trình sáng tạo

Ông Trần Thanh Việt (thứ 2 từ phải sang) trao chứng nhận và Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho công trình Vườn rau CĐ. Ảnh: LỤC TÙNG
Ông Trần Thanh Việt (thứ 2 từ phải sang) trao chứng nhận và Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho công trình Vườn rau CĐ. Ảnh: LỤC TÙNG
Ông Trần Thanh Việt (thứ 2 từ phải sang) trao chứng nhận và Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cho công trình Vườn rau CĐ. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top