Kiên Giang: Công nhân bị tai nạn xúc động trước sự chăm lo của Công đoàn

Lên top