Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn nhà ở

Lên top