Kiểm tra việc xử lý chất thải tại Cty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Đoàn kiểm tra của Tổng LĐLĐ VN kiểm tra nhà điều hành của công ty. Ảnh: PV.
Đoàn kiểm tra của Tổng LĐLĐ VN kiểm tra nhà điều hành của công ty. Ảnh: PV.
Đoàn kiểm tra của Tổng LĐLĐ VN kiểm tra nhà điều hành của công ty. Ảnh: PV.
Lên top