Kiểm tra việc phòng dịch, động viên công nhân tại các xưởng sản xuất

Lên top