Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị, doanh nghiệp

Một buổi làm việc của Đoàn kiểm tra. Ảnh: CĐQA
Một buổi làm việc của Đoàn kiểm tra. Ảnh: CĐQA
Một buổi làm việc của Đoàn kiểm tra. Ảnh: CĐQA
Lên top