LĐLĐ HUYỆN BẢO LẠC (CAO BẰNG):

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN ở cơ sở

Buổi làm việc của UBKT LĐLĐ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: P.V
Buổi làm việc của UBKT LĐLĐ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: P.V
Buổi làm việc của UBKT LĐLĐ huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: P.V
Lên top