Kiểm tra và trao hỗ trợ các Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp

LĐLĐ huyện trao hỗ trợ cho Tổ an toàn COVID-19 công ty TNHH Hải Phương. Ảnh: Hương Giang
LĐLĐ huyện trao hỗ trợ cho Tổ an toàn COVID-19 công ty TNHH Hải Phương. Ảnh: Hương Giang
LĐLĐ huyện trao hỗ trợ cho Tổ an toàn COVID-19 công ty TNHH Hải Phương. Ảnh: Hương Giang
Lên top