Kiểm tra phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thường Tín

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thường Tín kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại làng nghề và một số doanh nghiệp từ 31.5 đến 5.6. Ảnh: LĐLĐH
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thường Tín kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại làng nghề và một số doanh nghiệp từ 31.5 đến 5.6. Ảnh: LĐLĐH
Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thường Tín kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại làng nghề và một số doanh nghiệp từ 31.5 đến 5.6. Ảnh: LĐLĐH
Lên top