Kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trước khi học sinh đi học lại

Ông Nguyễn Đức Kiên (bên trái) kiểm tra việc vệ sinh phòng học. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Đức Kiên (bên trái) kiểm tra việc vệ sinh phòng học. Ảnh: K.Q
Ông Nguyễn Đức Kiên (bên trái) kiểm tra việc vệ sinh phòng học. Ảnh: K.Q
Lên top