Kiểm tra, giám sát, cập nhật thông tin dịch bệnh hằng ngày

Công đoàn Tổng Công ty May 10-CTCP trao tặng 30.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho kiều bào tại  Lào, Campuchia, Thái Lan để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Công đoàn Tổng Công ty May 10-CTCP trao tặng 30.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho kiều bào tại Lào, Campuchia, Thái Lan để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Công đoàn Tổng Công ty May 10-CTCP trao tặng 30.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn cho kiều bào tại Lào, Campuchia, Thái Lan để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Lên top