Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Lên top