Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa - cùng đoàn công tác số 2, kiểm tra việc phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Cảng quốc tế tổng hợp Nghi Sơn. Ảnh: Q.D
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa - cùng đoàn công tác số 2, kiểm tra việc phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Cảng quốc tế tổng hợp Nghi Sơn. Ảnh: Q.D
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hóa - cùng đoàn công tác số 2, kiểm tra việc phòng, chống dịch tại Công ty TNHH Cảng quốc tế tổng hợp Nghi Sơn. Ảnh: Q.D
Lên top