Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn

LĐLĐ quận Tây Hồ thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ quận Tây Hồ thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ quận Tây Hồ thực hiện kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính Công đoàn. Ảnh: CĐHN
Lên top