Bình Phước:

Kiểm tra bếp ăn của đơn vị cung cấp suất ăn khiến công nhân ngộ độc