Kiểm toán Nhà nước và BHXH Việt Nam: Ký Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp. 
Ảnh: BHXHVN
Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp. Ảnh: BHXHVN
Lãnh đạo BHXH Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp. Ảnh: BHXHVN
Lên top