Kiểm soát lao động Trung Quốc đến Khu kinh tế Vũng Áng phòng virus Corona

Hoạt động bốc dỡ thép ở cảng Sơn Dương thuộc Dự án của Công ty FHS. Ảnh: Trần Tuấn
Hoạt động bốc dỡ thép ở cảng Sơn Dương thuộc Dự án của Công ty FHS. Ảnh: Trần Tuấn
Hoạt động bốc dỡ thép ở cảng Sơn Dương thuộc Dự án của Công ty FHS. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top