Kiểm đếm tài sản doanh nghiệp vắng chủ nợ bảo hiểm gần 10 tỉ đồng

NLĐ khó tìm được việc làm sau khi bị mất việc. Hình minh hoạ. Ảnh: Minh Châu
NLĐ khó tìm được việc làm sau khi bị mất việc. Hình minh hoạ. Ảnh: Minh Châu
NLĐ khó tìm được việc làm sau khi bị mất việc. Hình minh hoạ. Ảnh: Minh Châu
Lên top