"Kịch bản" nào cho phiên đàm phán về lương tối thiểu năm 2019?

Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top