Kí kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Hải Phòng với CĐ GTVT Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top