Khuyến nghị có cơ chế hỗ trợ kịp thời và thuận lợi cho người lao động

Các bên ký kết bản tuyên bố chung. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các bên ký kết bản tuyên bố chung. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các bên ký kết bản tuyên bố chung. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top