TPHCM:

Khuyến cáo công nhân lao động không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh

Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong giờ làm việc, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong giờ làm việc, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong giờ làm việc, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top