Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa: Thu nhập người lao động tăng 66% so với 2011

Ông Vũ Tuấn Minh đọc báo cáo taị đại hội. Ảnh: X.H
Ông Vũ Tuấn Minh đọc báo cáo taị đại hội. Ảnh: X.H