6 công nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở đà nẵng:

Khu công nghiệp khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19

Phòng ăn của Công nhân Cty THNN Daiwa được chia ô để phòng chống dịch. 
Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Phòng ăn của Công nhân Cty THNN Daiwa được chia ô để phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Phòng ăn của Công nhân Cty THNN Daiwa được chia ô để phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Văn Phu
Lên top