Khu chế xuất - khu công nghiệp: Kích hoạt phòng chống dịch ở mức cao nhất

Nhiều đội công nhân làm việc tại công trường của Tổng Công ty Điện lực TPHCM đang áp dụng chế độ làm việc luân phiên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Đức Long
Nhiều đội công nhân làm việc tại công trường của Tổng Công ty Điện lực TPHCM đang áp dụng chế độ làm việc luân phiên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Đức Long
Nhiều đội công nhân làm việc tại công trường của Tổng Công ty Điện lực TPHCM đang áp dụng chế độ làm việc luân phiên để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top