Ký hợp đồng lao động với người giúp việc:

Không tuân thủ, phải có chế tài xử lý

Một nữ lao động làm nghề giúp việc gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Một nữ lao động làm nghề giúp việc gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Một nữ lao động làm nghề giúp việc gia đình tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top