Không thực hiện "3 tại chỗ", người lao động có thể mất việc

Người lao động có thể mất việc nếu không thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh minh họa: LDO
Người lao động có thể mất việc nếu không thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh minh họa: LDO
Người lao động có thể mất việc nếu không thực hiện "3 tại chỗ". Ảnh minh họa: LDO
Lên top