Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không thể xảy ra việc “vỡ quỹ” BHXH!