Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không thể thiếu vai trò công đoàn trong các ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông