Không thể nắm tay con trong ngày đầu tiên đi học

Vì phải làm ca, nhiều công nhân không biết xoay xở như thế nào để có thể đưa, đón con đi học. Ảnh minh họa: NGUYỄN NGA
Vì phải làm ca, nhiều công nhân không biết xoay xở như thế nào để có thể đưa, đón con đi học. Ảnh minh họa: NGUYỄN NGA
Vì phải làm ca, nhiều công nhân không biết xoay xở như thế nào để có thể đưa, đón con đi học. Ảnh minh họa: NGUYỄN NGA
Lên top