Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, GIỜ LÀM, TUỔI HƯU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI):

Không thể đi ngược xu hướng tiến bộ

Giảm giờ làm là để người lao động có thời gian tái tạo sức lao động. Ảnh: V.LÂM
Giảm giờ làm là để người lao động có thời gian tái tạo sức lao động. Ảnh: V.LÂM
Giảm giờ làm là để người lao động có thời gian tái tạo sức lao động. Ảnh: V.LÂM
Lên top