Không thể để giáo viên hợp đồng 20 năm, lương thấp mà không ý kiến gì

TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.
TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.
TS Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam.
Lên top