Không thanh toán chế độ ốm đau trong thời gian hưởng lương ngừng việc

Trong thời gian hưởng lương ngừng việc, người lao động không được hưởng trợ cấp xã hội với chế độ ốm đau. Ảnh: Hà Anh
Trong thời gian hưởng lương ngừng việc, người lao động không được hưởng trợ cấp xã hội với chế độ ốm đau. Ảnh: Hà Anh
Trong thời gian hưởng lương ngừng việc, người lao động không được hưởng trợ cấp xã hội với chế độ ốm đau. Ảnh: Hà Anh
Lên top