Đề xuất sửa đổi nghị định liên quan đến thang bảng lương:

Không tạo kẽ hở để doanh nghiệp “ép” lương người lao động

Nguyện vọng chung của người lao động là vẫn giữ nguyên thang bảng lương hiện nay (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nguyện vọng chung của người lao động là vẫn giữ nguyên thang bảng lương hiện nay (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nguyện vọng chung của người lao động là vẫn giữ nguyên thang bảng lương hiện nay (ảnh minh họa). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top