"Không sử dụng đồ nhựa" vào nội dung hội thi nét đẹp nữ đoàn viên Khánh Hoà

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi nét đẹp nữ công nhân viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Ảnh: L.X
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi nét đẹp nữ công nhân viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Ảnh: L.X
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi nét đẹp nữ công nhân viên chức, lao động tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Ảnh: L.X
Lên top