Cuộc thi ảnh “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19”:

Không quản hiểm nguy để sự sống nảy mầm

Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho 2 tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19”. Ảnh: Lê Nhân
Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho 2 tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19”. Ảnh: Lê Nhân
Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt và giải Nhất cho 2 tác giả tham gia cuộc thi ảnh “Chiến sĩ áo trắng trên các mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19”. Ảnh: Lê Nhân
Lên top