VỤ CÔNG TY XIMĂNG THĂNG LONG “BỊ TỐ” THIẾU QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Không phản ánh đúng bản chất

Người lao động trong dây chuyền đóng bao tại Công ty Ximăng Thăng Long (Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ảnh: BQN
Người lao động trong dây chuyền đóng bao tại Công ty Ximăng Thăng Long (Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ảnh: BQN
Người lao động trong dây chuyền đóng bao tại Công ty Ximăng Thăng Long (Hoành Bồ, Quảng Ninh). Ảnh: BQN
Lên top