Công ước 87 của ILO:

Không phải “khiên đỡ” cho hành vi vi phạm pháp luật

Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - kiến nghị cần có ít nhất 20 đoàn viên mới được thành lập tổ chức đại diện của NLĐ tại cơ sở. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - kiến nghị cần có ít nhất 20 đoàn viên mới được thành lập tổ chức đại diện của NLĐ tại cơ sở. Ảnh: NAM DƯƠNG
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - kiến nghị cần có ít nhất 20 đoàn viên mới được thành lập tổ chức đại diện của NLĐ tại cơ sở. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top