“Không phải công nhân thôi việc tập thể tại Dự án Cát Linh – Hà Đông"

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm đưa vào sử dụng cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm đưa vào sử dụng cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm đưa vào sử dụng cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top