Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ CĐCS:

Không nhất thiết phải là chuyên gia nhưng phải nắm tình hình

Các chuyên gia trao đổi về công tác truyền thông tại Toạ đàm. Ảnh: L.Nguyên
Các chuyên gia trao đổi về công tác truyền thông tại Toạ đàm. Ảnh: L.Nguyên
Các chuyên gia trao đổi về công tác truyền thông tại Toạ đàm. Ảnh: L.Nguyên
Lên top