Không ngừng sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Công nhân hào hứng xem các bản tin thời sự của kênh truyền hình nội bộ công ty trong giờ ăn ca. Ảnh: PV
Công nhân hào hứng xem các bản tin thời sự của kênh truyền hình nội bộ công ty trong giờ ăn ca. Ảnh: PV
Công nhân hào hứng xem các bản tin thời sự của kênh truyền hình nội bộ công ty trong giờ ăn ca. Ảnh: PV
Lên top