CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ:

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

Các đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế phát động phong trào thi đua làm việc với phương châm "“Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh”. Ảnh: CĐCS Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp.
Các đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế phát động phong trào thi đua làm việc với phương châm "“Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh”. Ảnh: CĐCS Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp.
Các đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Trung ương Huế phát động phong trào thi đua làm việc với phương châm "“Không ngừng nâng cao phong cách, thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh”. Ảnh: CĐCS Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp.
Lên top