Tiếp theo vụ việc “Người lao động tố bị lừa đi xuất khẩu lao động tại Bờ Biển Ngà”:

Không nên tin quảng cáo việc nhẹ mà lương cao

Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Ngày 2.3.2020, người lao động đến trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch VIETKITE để thống nhất nội dung việc đi Bờ Biển Ngà. Ảnh: NLĐCC
Lên top