Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi:

Không nên thu thuế tiền hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi. Ảnh: T.Vương
Lên top