Không nên chậm trễ gói hỗ trợ 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Ảnh hưởng COVID-19, DN và NLĐ ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phương
Ảnh hưởng COVID-19, DN và NLĐ ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phương
Ảnh hưởng COVID-19, DN và NLĐ ngành dệt may gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phương
Lên top