HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XII:

“Không một tổ chức nào có thể thay thế được vai trò của công đoàn”

Công nhân Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Hải Phòng) trong giờ tan ca. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Hải Phòng) trong giờ tan ca. Ảnh: HẢI NGUYỄN