Không gửi được con nhỏ, nhiều công nhân chưa thể đi làm trở lại

Do trường học chưa hoạt động trở lại và không gửi con nhỏ ở đâu được, nên nhiều công nhân phải nghỉ làm ở nhà trông con. Ảnh: Đức Long
Do trường học chưa hoạt động trở lại và không gửi con nhỏ ở đâu được, nên nhiều công nhân phải nghỉ làm ở nhà trông con. Ảnh: Đức Long
Do trường học chưa hoạt động trở lại và không gửi con nhỏ ở đâu được, nên nhiều công nhân phải nghỉ làm ở nhà trông con. Ảnh: Đức Long
Lên top