Không giảm lương, chậm lương người lao động dù gặp khó vì COVID-19

Lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẽ không giảm lương, chậm lương cho người lao động dù gặp khó vì dịch COVID-19. Ảnh Thuỳ Trang
Lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẽ không giảm lương, chậm lương cho người lao động dù gặp khó vì dịch COVID-19. Ảnh Thuỳ Trang
Lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẽ không giảm lương, chậm lương cho người lao động dù gặp khó vì dịch COVID-19. Ảnh Thuỳ Trang
Lên top