Không được nhận lương hưu vì thiếu sót trong sổ BHXH